Liigu edasi põhisisu juurde

Õpetajad

Nr Nimi Amet Telefon E-post Lisainfo
1 Anne Ermast muusika
muusikaringid
laulukoorid
2 Anneli Laaspere 4.a klassi juhataja
klassiõpetaja
kehaline kasvatus
3 Annika Pukk 9.b klassi juhataja
loodusõpetus
sekretär
6724615
4 Ben Kõrgemäe töö- ja tehnoloogiaõpetus
5 Hasso Hirvesoo füüsika
6 Jaan Sillakivi IT-tugiisik
arvutiõpetus
6724615
7 Kaja Vaikla 8.a klassi juhataja
vene keel
8 Kärt Jõudvald 3.a klassi juhataja
klassiõpetaja
inglise keel
9 Laila Illak 2.b klassi juhataja
klassiõpetaja
inimeseõpetus
10 Laura Mägi kunstiõpetus
11 Lehti Rauk õppealajuhataja
inglise keel
6 724 615 Vastuvõtuajad: neljapäeval kell 9.00-11.00
12 Liis Randma 3.b klassi juhataja
klassiõpetaja
13 Liivi Sagara 9.b klassi juhataja
eesti keel
kirjandus
14 Ly Mälk 6.b klassi juhataja
huvijuht
15 Maarika Laiv 9.a klassi juhataja
kehaline kasvatus
16 Maarika Rannamägi 5.a klassi juhataja
bioloogia
geograafia
keemia
17 Maie Sepp direktor
matemaatika
6 724 616
Vastuvõtuajad: esmaspäeval kell 10.00-12.00, kolmapäeval kell 14.00-16.00.
18 Margus Pillau 8.b klassi juhataja
ajalugu
ühiskonnaõpetus
19 Mari Teinemaa 7.a klassi juhataja
klassiõpetaja
eesti keel ja kirjandus
20 Marja-Liisa Saulep 6.b klassi juhataja
inglise keel
21 Mirjam Sepp 2.a klassi juhataja
klassiõpetaja
22 Monika Pahla 4.b klassi juhataja
klassiõpetaja
ühiskonnaõpetus
23 Piret Karus kehaline kasvatus
24 Reet Markus 1.a klassi juhataja
klassiõpetaja
käsitöö ja kodundus
25 Rivo Määr 1.b ja 5.b klassi juhataja
klassiõpetaja
inglise keel
26 Ruth Nilgo 7.b klassi juhataja
eesti keel ja kirjandus
eripedagoog
HEV õpilase õppe kordineerija
6 724 619
27 Triin Leever (lapsehoolduspuhkusel)
klassiõpetaja
matemaatika
28 Urve Pae matemaatika
29 Urve Soolepp matemaatika