Liigu edasi põhisisu juurde

Õpetajad

Nr Nimi Amet Telefon E-post Lisainfo
1 Anne Ermast muusika
pilliringid
mudilaskoor
2 Anneli Laaspere 2.a ja 6.a klassi juhataja
klassiõpetaja
3 Annika Pukk (lapsehoolduspuhkusel) 6724615
4 Ben Kõrgemäe töö- ja tehnoloogiaõpetus
5 Eva Lisa Markus muusika
huvijuht
lastekoor
solistide ring
6 Helve Mogom matemaatika
7 Kaja Vaikla vene keel
8 Kärt Jõudvald 5.a klassi juhataja
klassiõpetaja
inglise keel
9 Kristine Diane Liive 8. klassi juhataja
matemaatika
rahvatantsuring
10 Laila Illak 4.b klassi juhataja
klassiõpetaja
11 Laura Mägi kunstiõpetus
12 Lehti Rauk õppealajuhataja
inglise keel
6 724 615 Vastuvõtuajad: neljapäeval kell 10.00-13.00 (eelnev kokkulepe tel 6724615)
13 Liina Antonis inimeseõpetus
14 Liis Randma 1.b ja 5.b klassi juhataja
klassiõpetaja
15 Ly Mälk 4.a klassi juhataja
klassiõpetaja
16 Maarika Laiv kehaline kasvatus
17 Maarika Rannamägi 7.a klassi juhataja
loodusõpetus
bioloogia
geograafia
keemia
18 Maie Sepp direktor
matemaatika
6 724 616
Vastuvõtuajad: esmaspäeval kell 10.00-12.00, kolmapäeval kell 14.00-16.00.(eelnev kokkulepe tel 6724616)
19 Margus Pillau 6.b klassi juhataja
ajalugu
ühiskonnaõpetus
20 Mari Teinemaa 9.a klassi juhataja
eesti keel ja kirjandus
21 Marja-Liisa Saulep inglise keel
22 Meelis Pääro füüsika
informaatika
robootika
23 Monika Pahla 2.b klassi juhataja
klassiõpetaja
24 Piret Karus kehaline kasvatus
25 Reet Markus 3.a klassi juhataja
klassiõpetaja
käsitöö ja kodundus
26 Rivo Määr 3.b ja 7.b klassi juhataja
klassiõpetaja
inglise keel
saksa keele ring
27 Ruth Nilgo 9.b klassi juhataja
eesti keel ja kirjandus
logopeed
HEV õpilase õppe kordineerija
672 4619
28 Signe Pius 1.a klassi juhataja
loodusõpetus
29 Therese Tedremaa loodusõpetus
30 Triin Leever matemaatika (lapsehoolduspuhkusel)