Liigu edasi põhisisu juurde

Emakeelepäevast

12.03.2015

Veerandi eelviimasel päeval toimus kooli aulas 3.-4. klasside õpilastele Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud viktoriin. Igast klassist astus võistlustulle kaks võistkonda. Ürituse läbiviimine lasus tublide õpilasomavalitsuse liikmete Carol Kuuskmani, Merili-Mai Kivimetsa ja Brigitte Carmel Reintami õlul. Teistest rohkem teadmisi jätkus 3.a poiste võistkonnal, kuhu kuulusid Välek Altnurme, Rasmus Mansberg, Mihkel Piilma ja  Rasmus Ründva. Teise koha sai 4.b I ja kolmanda 3.a tüdrukute võistkond.

Päev jätkus emakeelepäeva tähistamisega. See päev meenutab, et keele püsimajäämine ning seeläbi ka meie identiteet ja kultuur sõltub eesti keele kõnelejatest endist. Emakeelepäeva tähistamise mõtte algatas Sonda kooli õpetaja Meinhard Laks ja seda tähistatakse luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval. Peterson oli esimesi, kes leidis, et talutarest pärinev maarahva keel sobib võrdväärsena kultuurkeelte hulka. Tänaseks on eesti keelest saanud elujõuline riigi-, kultuur- ja teaduskeel, mis talletab meile ainuomast kultuuri- ja minevikukogemust. Seda peab hoidma ja nii elatigi üheskoos kaasa lõpuklassi etteastele. Õp. L.Sagara juhendamisel esitati luulepõimik Eesti autorite loomingust, kuulati sõnavõtte, lasti kõlada kandleviisil ja rahvalaulul.

Päevale pani ilusa punkti 8. klassi tüdrukute Anette Vanema ja Johanna Etverki poolt  korraldatud mälumäng 5.-9. klassi õpilastele. Traditsioonilisel üritusel osales 12 võistkonda ja võistluspinget jätkus. Võitjana väljus 8. klassi I võistkond kuhu kuulusid  Maris Mürk, Hanne Tõnts, Joosep Spirka ja  ja Danel Daljajev. Teise koha saavutas sama klassi teine ja kolmanda koha lõpuklassi noormehed.

Sai ilus ja meeleolukas veerandilõpp....