Liigu edasi põhisisu juurde

NõmmeKivi Kooliolümpiamängud 2011

24.03.2011

Meie kooli ja Nõmme
Gümnaasiumi ühised kooliolümpiamängud toimuvad 10. jaanuarist
kuni 25. maini 2011. aastal. Ootame kooliperelt aktiivset osavõttu
ja rõõmsat kaasaelamist.

Eesti Olümpiaakadeemia
poolt väljatöötatud kooliolümpiamängude idee kohaselt pole need
ainult spordivõistlused, mis on korraldatud olümpialipu all.
Kooliolümpiamängude puhul on väga suur tähtsus spordivõistlustele
eelneval olümpiaharidusperioodil,
mille käigus saavad lapsed erinevates ainetundides teadmisi
olümpialiikumise ideest ja ajaloost, samuti on neil võimalus neid
teadmisi erinevatel konkurssidel rakendada. 

NõmmeKivi KOM 2011
on kooliperet ühendav, innustav ja arendav spordipidu, mis järgib
nii oma vaimsuse, sisu kui ka rituaalide poolest Olümpiaharta
põhimõtteid.

NõmmeKivi KOM detailne tegevuskava

Nõmmekivi KOM tutvustav esitlus