Liigu edasi põhisisu juurde

Thea Kadriann Otsus auhinnasaajate hulgas

02.06.2011

Õiguskantsler kui lasteombudsman korraldas joonistusvõistluse teemal „Minul on õigus…“, kutsudes lapsi oma õigustest joonistama. Võistluse eesmärgiks oli teavitada lapsi ja noori lasteombudsmani olemasolust ning luua nendega kontakt, soov teada saada, mida lapsed ise oma õiguste all mõistavad ning ärgitada neid oma õigustest rohkem teada saama. Iga pildi autoril paluti lõpetada lause, andes nii pildile pealkirja. Õigusi on väga mitmesuguseid ja neile võib läheneda erinevatest vaatenurkadest! Konkursitöödes peeti oluliseks originaalset ja loovat lähenemist, soovi ja oskust elus oma õigusi märgata, teadvustada ja tuletada. Ning ka soovi oma õigustest rohkem teada saada. Võistlustöid oodati kolmes vanuserühmas: lasteaialapsed, põhikooli 1.-4. klassi lapsed ja põhikooli 5.-9. klassi lapsed. Joonistusi hindas õiguskantsler Indrek Teder koos laste õiguste osakonnaga. Kokku laekus ligi tuhat tööd ja auhinnad iga vanuserühma kolmele vahvamale joonistusele anti üle 1. juunil – lastekaitsepäeval lastele korraldatud avatud uste päeval Õiguskantsleri Kantseleis. Auhinnasaajate hulgas oli ka meie kooli 1.A klassi õpilane Thea Kadriann Otsus. Toredale üritusele olid oodatud kõik Thea klassikaaslased ja nende tubli klassijuhataja Mari Teinemaa.