Liigu edasi põhisisu juurde

Õpioskuste võistluselt edukalt

11.04.2011

Õpioskuste võistluse Tallinna piirkonnavoorus osales kakskümmend üks võistkonda - need, kes said märtsikuus toimunud koolivoorus enim punkte. Võistlus toimus 9. aprillil Prantsuse Lütseumis ja meie koolist osalesid 5. klassi õpilased Hugo Tekkel, Silvia Maine, Janet Liis Metus, Tuuli Põhjakas ja Markus Reila. Ülesannete lahendamine eeldas teatmeteoste ja muude teabeallikate kasutamisoskust. Vajalik oli oskus töötada meeskonnana, tähelepanu pidi pöörama vastuste vormistamisele ja viitamisele. Võistlus korraldati töötubadena (reaal, loodus, humanitaar, varia), aga ülesanded ei olnud  ühe kindla õppeaine kesksed. Igas töötoas oli ülesannete lahendamiseks aega 25 minutit ja neid esitati tekstina, helindina, tabelina, pildina, skeemina, esemena. Üks töötuba asus arvutiklassis ja ülesandeid lahendati Interneti abil. Õpetaja Ruth Nilgo õpilased olid väga tublid ja saavutasid auhinnalise 6. koha. Eriti häid tulemusi saavutati humanitaarvallas. Palju õnne ja tublit meeskonnatööd edaspidisekski!