Liigu edasi põhisisu juurde

Vastuvõtust 2012. aastal

23.05.2012

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord"
järgi peab lapsevanem hiljemalt 10. juuniks kinnitama oma soovi lapse õpingute kohta meie kooli 1. klassis.

Kui seejärel selgub, et õpilaskandidaate on kahe klassikomplekti jagu ( ühes klassis võib kõige rohkem olla 24 õpilast), siis ruumipuudusel toimub esimestes klassides õppetöö 2012/2013 õppeaastal II vahetuses
( algusega 12.00 või 13.00 ).

Pikapäevarühm alustab tööd kell 8.00.

24. maiks on oma soovi kinnitanud 34 lapse vanemad.