Liigu edasi põhisisu juurde
11.03.2020
Meie õpilaste jutulõng jooksis erakordselt hästi..
Tallinna koolide eesti keele õpetajad korraldasid 5.-6. klasside õpilastele jutu kirjutamise võistluse.
06.03.2020
Edulugu jätkub...
7.
06.03.2020
Terviseameti teade seoses COVID-19 levikuga
Tere!
03.03.2020
Loodusainete nädala järelkaja
Loodus- ja reaalainete nädal kestis nädalast märksa kauem.
20.02.2020
Enam paremaks minna ei saa...
Kreete Jaaksaar (6.a) osales väga edukalt bioloogiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus ja esindab pealinna koole üleriigilises lõppvoorus, mis toimub 15. – 16.

Teated

Tähelepanu!

Eriolukorra täiendatavate meetmete tõttu asendatakse alates 1.04 sooja lõunasöögi portsjon 6 päeva toidupaki vastu.
Toidupakkide jagamine toimub kolmapäeval, 1. aprillil ajavahemikus 11.00-13.00 Tallinna Kivimäe Põhikooli väikese maja juures.
Kolmapäeval saavad toidupaki kõik need õpilased, kes seni on koolilõunal järgi käinud.
Paki saamiseks edaspidi tuleb registreerida direktor@kivimae.ee kuni 1.04 kell 16.00

Küsimuste korral palume pöörduda kooli direktori (tel 57501740 ) poole.

Armsad õpilased, austatud vanemad, kallid õpetajad!
Kivimäe kooli pere!

Kaks nädalat kodukaugõppes läbi, kolmas käsil! 
Koolipäevad on küll tavapärasest pikemaks veninud, aga oleme ühel või teisel moel raskustega toime tulnud ja suurepäraselt hakkama saanud. 
Tänan ja tunnustan kõiki!
Meie kõigi ühine õppetegevus muutub iga päevaga tõhusamaks, koostöö tihedamaks, uus õppekorraldus harjumuspärasemaks, uute õpikeskkondade kasutamine oskuslikumaks. Oluline on olla kannatlik ja säilitada rõõmus meel.
Ka see keeruline aeg saab kord läbi, me saame sellest koos üle!

Olge hoitud, olge terved!

 

KIVIMÄE KOOLI TERRITOORIUM ja MÄNGUVÄLJAKUD ON ERIOLUKORRA TÕTTU SULETUD,

KOOLI HOOVIS VIIBIMINE ON KEELATUD!

Keelu rikkumise korral võib korrakaitseametnik kohaldada sunniraha

(korrakaitseseaduse § 28 lg 2).

Alus: Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2020 korraldus nr 383-k.

Akt ja põhjendused leitavad www.tallinn.ee

 

Distantsõpe jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutu...)
Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

 

Juhend õpilasele Opiq keskkonna kasutamiseks

 

 

6 soovitust lapse kodus õppimise toetamisel

Austatud lapsevanemad ja õpilased!

Eesti Vabariigi valitsuskomisjoni korraldusel on riigis välja kuulutatud  eriolukord ja alates 16. märtsist on otsustatud viia õppetöö üle kaug- ja koduõppele. Huvitegevust ei toimu.  Olümpiaadid ja õpilasvõistlused jäävad ära.Gümnaasiumide sisseastumiskatsed lükkuvad edasi 9. maini, sisseastujatele annavad infot koolid. Keelatud on kõik avalikud kogunemised. 

Õppetöö korraldamine Tallinna Kivimäe Põhikoolis alates 16.03  (kooli hooned on kinni) 

 1. Arvestades kooli õppekava ja õpilaste nädalakoormust toimub õppematerjalide ettevalmistamine ja õpiülesannete andmine veebipõhiselt.
 2. Tuginedes tunniplaanile kannavad aineõpetajad õpiülesanded ja juhendmaterjalid eKooli tööpäeva jooksul.
 3. Aineõpetajad kasutavad ja pakuvad õpilastele  Opiq jt digiõppekeskkondade võimalusi.
 4. Kui kodus pole arvutit, siis koolile on antud luba laenutada välja koduseks õppetööks arvutiklasside sülearvuteid õpetajatele ja õpilastele. Arvuti laenutamisele eelneb kirjaliku kokkuleppe sõlmimine, millega kasutaja kohustub arvutit kasutama heaperemehelikult ja tagastama selle kaugõppe lõppemisele järgneval esimesel koolipäeval. Soovijatel saata e-kiri aadressile kivimae@kivimae.ee (Maarika Aasmäe).
 5. Kooli tugispetsialistid on kättesaadavad ja nendega on võimalus konsulteerida nii lapsevanemal kui lapsel. Kontaktid on üleval kooli kodulehel (logopeed Ruth Nilgo, psühholoog Kerttu Randmaa).
 6. Täpset infot kodus õppimise osas jagavad klassijuhatajad ja aineõpetajad. 
 7. Kõikide Kivimäe kooli õpetajate ja töötajate kontaktid on kooli kodulehel.
 8. Tulevikuotsuseid õppetöö korraldamise osas võtab vastu Eesti Vabariigi Valitsus.  Koolis vastuvõetud otsustest või muudatustest õppetöö korralduses teavitan kooliperet eKooli kaudu. 
 9. Küsimuste korral palun saata e-kiri aadressile direktor@kivimae.ee või helistada telefonil 57501740 (Maie Sepp).
 10. Soovitused:
 • õpilastel on soovitus viibida kodus, õppetöösse suhtuda tõsiselt, et ei kuhjuks tegemata töid,
 • lapsevanematel jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust,
 • kui plaanite vaatamata eriolukorrale reisida, siis tuleb sellest teavitada klassijuhatajat,
 • soovitused Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.   

Püsige terved! 

Heade soovidega,
Maie Sepp

 

Info Terviseameti kodulehelt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.

 

Kivimäe kool alustas tööd 1932. aastal linnaarhitekt Fr.Wendachi projekti järgi ehitatud majas. Ehitati tol ajal kiiresti – nurgakivi pandi 22. juunil 1932, sisse koliti juba sama aasta 15. novembril. Kooli nimeks on olnud Kivimäe Algkool, Tallinna 29. 8-kl kool, nüüd Kivimäe põhikool.

 

Visioon

Tallinna Kivimäe Põhikool on sõbralikult toimiv, õpihimuline ja loominguline kogukonda ühendav kool.

Põhiväärtused

Vaata aerovideoid EV100 logo moodustamisest palliplatsil.